Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z rocznika 2012 – 2016 na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas pięciu turnusów półkolonijnych:

I        TURNUS 26.06 - 30.06.2023r.     (WEHIKUŁ CZASU)       PROGRAM (brak miejsc)

II a    TURNUS 03.07 - 07.07.2023r.     (SPORTOWY TYDZIEŃ)     PROGRAM (brak miejsc)

II b    TURNUS 03.07 - 07.07.2023r.     (Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT)      PROGRAM (brak miejsc)

III      TURNUS 10.07 - 14.07.2023r.     (PRACE RĘCZNE)       PROGRAM (brak miejsc)

IV      TURNUS 21.08 - 25.08.2023r.     (DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO)      PROGRAM (brak miejsc)

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2012 - 2016 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00. Przewidujemy możliwość uczestniczenia w jednym z pięciu turnusów. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.

Koszt uczestnictwa w Półkoloniach –Lato w Akcji 2023 wynosi 380 zł za jeden turnus.

Zapisy na półkolonie przez formularz dostępny elektronicznie na stronie: Formularz zgłoszeniowy na półkolonie letnie "Lato w Akcji 2023" do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu

w zakładce Wydarzenia - Półkolonie Lato w Akcji 2023. Formularz będzie aktywny od dnia 23.05.2023r. od godz. 9.00 do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń) – dla wszystkich chętnych dzieci (uczestników i dzieci nieuczestniczących w zajęciach MDK1). Zapisy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:
- zgłoszenie dziecka na listę uczestników półkolonii,
- uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1.

Numer konta otrzymają rodzice/opiekunowie po otrzymaniu z sekretariatu potwierdzenia udziału dziecka w półkoloniach. Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.