W piątek 12 maja 2023 roku Konkurs "KRYSZTAŁOWY TALENT" został rozstrzygnięty!
 W konkursie wzięło udział 16 uczestników. Występy były oceniane były w 3 kategoriach wiekowych przez Jury w składzie:
- Marian Toporski - Przewodniczący Jury, nauczyciel i Dyrektor MDK1
- Małgorzata Rościszewska - muzyk, rytmiczka, pianistka, choreograf, nauczyciel MDK1
- Ilona Biegańska-Nowakowska - polonistka, instruktor teatralny, reżyser, nauczyciel MDK1
Statuetkę i nagrodę główną GRAND PRIX oraz miano Kryształowego Talentu 2023
jednomyślnością Jury otrzymała w tym roku Zuzanna Lewandowicz
 
Dodatkowo Jury postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 
I Kategoria  
I Miejsce:  Zofia Grochalska
II Miejsce: Pola Araszkiewicz
III Miejsce: Tymon Walter
 
II Kategoria
I Miejsce: Amelia Kolanowska
II Miejsce: Lidia Kupiec
III Miejsce: Amelia Gauss
 
III Kategoria  
I Miejsce: Zuzanna Lewandowicz
II Miejsce: Angelika Koplin
III Miejsce: Natalia Kupiec
 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Wszystkim SERDECZNE GRATULUJEMY!!!