Mimo dużych wahań pogody udało się zrealizować cały program pierwszego turnusu.
W dalszej części wakacyjnego tygodnia odbyły się:
warsztaty teatralne, wycieczki do: Parku Rekreacji „Nanufar” w Kościanie oraz „Grodu Pobiedziska”.