Nasi młodzi poeci

Nasi młodzi poeci

Poławiaczom słów zdarza się wyłowić ze słowników własnej głowy i wyobraźni coraz ciekawsze perły.

Zgłębianie tajemnic poezji przydaje się nie tylko, by dobrze zdać maturę, ale także otwiera krainę metafory dla własnych prób poezjowania.

Mikołaj Olejniczak zadebiutował publikacją wiersza inspirowanego wojną na Ukrainie na stronie ZLP.

Mógł też wypróbować się przed szerszym gronem odbiorców na żywo – przeczytał swój utwór podczas otwarcia wystawy malarskiej Ekoartu pt. Przebudzenie. Tym bardziej to cenne dla młodego autora wydarzenie, że oprócz artystów i publiki polskiej w wystawie uczestniczyli twórcy z Ukrainy.

Tu link do publikacji internetowej wiersza na stronie ZLP: http://www.zlpwlkp.pl/?p=11822