Jury „Wieczorny nastrój”
Na konkurs „Wieczorny nastrój” wpłynęło setki prac. Jury dzieli je na kategorie wiekowe.