Podziękowanie dla  sponsorów XXXVII Wojewódzkiego Turnieju Białych Piór
 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji Turnieju!