W dniu 22 lipca 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się Zebranie Rady Rodziców w budynku A MDK-u. Celem Zebrania będzie zatwierdzenie sprawozdań finansowych nauczycieli.

Przewodniczący Rady Rodziców
Marcin Oskroba
Poznań, 12.06.2017 r.