Otwieramy dwie nowe formy zajęć:
Klub Małego Reżysera oraz Warsztaty Studio Talentu
Zapraszamy zainteresowanych!