logo akp mniejsze

 
 
Opis zajęć:
Artystyczny Klub Przedszkolaka zaprasza dzieci 3 - 5 lat. W programie prowadzone są:
- zajęcia integracyjne
- zajęcia ogólnorozwojowe
- rytmika
- plastyka
- zajęcia teatralne
- zajęcia dydaktyczne
- zabawy z językiem
 

Zajęcia integracyjne: na celu mają wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Poprzez bezpośrednie kontakty z rówieśnikami dzieci poznają i uczą się zachowań, reakcji i zasad, które panują w ich środowisku. We wspólnej zabawie rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne.

Zajęcia ogólnorozwojowe: to kształtowanie sprawności fizycznej, rozwój dużej motoryki, korygowanie wad i kształtowaniu poprawnej postawy. Zajęcia oparte na naturalnej potrzebie ruchu stwarzają możliwość podwyższania sprawność i koordynacji oraz zdolności motorycznych. Dzięki zabawom ruchowym dzieci przełamują bariery społeczne są bardziej otwarte i kontakt z innymi uczestnikami zajęć nie stwarza im problemu.

Rytmika: prowadzona w oparciu o metodę Emila Jaques – Dalcroze’a. Jest to metoda polegająca na wyrażaniu muzyki ruchem. Dzieci w tym wieku wykazują duże zainteresowanie zabawami ruchowymi z muzyką, jak również tworzeniem muzyki poprzez grę na instrumentach perkusyjnych. Równolegle kształtują one w dzieciach poczucie rytmu oraz uczą świadomego słuchania i słyszenia muzyki, nakierowując w ten sposób uwagę dzieci na muzykę i zrozumienie piękna.

Plastyka: poprzez malowanie, wydzieranie, wycinanie, klejenie, jak również tworzenie rzeźb dzieci nabierają sprawności manualnej nieodzownej w dalszych etapach edukacji. Założeniem zajęć jest również rozwijanie kreatywności, zachęcanie do wyrażania swojej ekspresji poprzez działania plastyczne i pobudzanie wyobraźni.

Zajęcia teatralne: dzieci poznając literaturę dziecięcą kształtują swoją osobowość, uczą się odróżniać dobro i zło. Wcielając się w postacie bajkowe przełamują nieśmiałość i wyrażają swoje emocje. Tkwiąca w dzieciach potrzeba prawie ciągłego ruchu znajduje upust podczas ćwiczeń z pantomimy, gdzie uczą się gestów, naśladowania, ekspresji, rozwijając dzięki temu swoją wyobraźnię.

Zajęcia dydaktyczne: są dla dzieci możliwością rozszerzenia swojej wiedzy o świecie, ubogacenia swojej osobowości, rozwijania uzdolnień. Przedszkolaki uczą się logicznego myślenia oraz wartościowania otaczającej rzeczywistości.

Zabawy z językiem: Piosenki i zabawy z językiem wykorzystują wrodzoną umiejętność przyswajania wiedzy. Drugi język poznają tak naturalnie jak pierwszy: poprzez ekspresję i naśladowanie piosenek, wierszyków, czy sekwencji ruchowych. Ciągłość powtórzeń sprawia, że dziecko naturalnie wypowiada słowa i zdania w innym języku.


Działalność AKP jest szeroka również poza placówką. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach integracyjnych związanych z nauką, sztuką, turystyką i rekreacją.
Najważniejsza jest dla nas atrakcyjność zajęć, miła atmosfera i możliwość dostarczania dzieciom niezapomnianych wrażeń podczas udziału w zajęciach, a także indywidualne spojrzenie na każde dziecko i bieżąca współpraca z rodzicami, by  intensyfikować i wspomagać wielopłaszczyznowy rozwój dziecka.

 
Grupa wiekowa:
3-5 lat
 
Termin i miejsce zajęć w roku szkolnym 2023/24
 
 od wtorku do piątku w godz. 10:30 - 13:30
 
 Budynek C, s. 01 /s. 08 /s. 012
 
Informacje i zapisy:
 
 

 

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.mdk1.pl/akp.html#sigProIdb2ec23a517