Uwaga, uwaga, nowe zajęcia!

1 września rozpoczynają się lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Prosimy o kontakt, tel. 601 779 579 lub 664 034 785

 

Увага, увага, нові заняття !

1 вересня вивчення польської мови для дітей та молоді з України.

Контактні номери:

601 779 579 або 664 034 785.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja trwa od 18.07.2022 godz. 9:00 do 19.08.2022 godz. 22:00

Oferta zajęć na rok szkolny 2022/2023

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, z uwagi na zmiany organizacyjne placówki.

Wniosek o przyjęcie do MDK nr 1 – dostępny od 18.07 godz. 9.00

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

W dniu 31.08.2022 godz. 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w placówce. Nabór uzupełniający rozpocznie się od 01.09.2022.

Święto Rodziny

Święto Rodziny w Artystycznym Klubie Przedszkolaka

Majowo Turniejowo

Majowo Turniejowo